Citotoets
 

Taal

Taal

Geschikt voor groep:

De toetsen van het Cito kennen de verplichte onderdelen Taal en Rekenen. Beide onderdelen bestaan uit verschillende domeinen met subdomeinen. Het onderdeel Taal heeft als domeinen: Lezen, Woordenschat, Schrijven en Taalverzorging. Deze domeinen worden hieronder weergegeven met de bijbehorende subdomeinen. Alle onderwerpen die bij het Cito aan bod komen, kunnen met deze werkbladen verantwoord geoefend worden.