Citotoets
 

Rekenen

Rekenen

Geschikt voor groep:

De toetsen van het Cito kennen de verplichte onderdelen Taal en Rekenen. Rekenen bestaat uit verschillende domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden. Naast de kale opgaven bevatten de toetsen ook veel contextopgaven. Alle onderwerpen die bij het Cito aan bod komen, kunnen met deze werkbladen verantwoord geoefend worden. Door te oefenen, worden de vaardigheden op het gebied van rekenen inzichtelijk gemaakt.