Citotoets
 

Taalverzorging

Taalverzorging

Geschikt voor groep:

Onder Taalverzorging vallen vier deelgebieden: Spelling van werkwoorden, spelling van niet-werkwoorden, grammatica en interpunctie. Bij de spelling van werkwoorden en niet-werkwoorden kun je de fout gespelde woorden herkennen. In de grammatica-opgaven gaat het om zinsontleding en woordbenoeming. De opgaven over interpunctie gaan over het plaatsen van leestekens. Met deze werkbladen kun je op een goede en verantwoorde manier oefenen voor het onderdeel Taalverzorging van het Cito.