Terug
 

Waar is het dikgedrukte woord fout gespeld? [1]

Waar is het dikgedrukte woord fout gespeld? [1]

 
 
A. Dit was een spannende confrontatie.
B. De huichelaar deed net alsof hij niet kon zingen.
C. Karel wil heel graag naar het Gimnasium.
D. De veroordeelde kwam niet opdagen.

Waar is het dikgedrukte woord fout gespeld?

A B C D