Terug

Bijzonder dinosaurusje

Bijzonder dinosaurusje

 

Welke bewering is waar?

 

 1. Een Microraptor is een dinosaurus die kan vliegen.
 2. Een Microraptor is een dinosaurus die zowel vlees als vis eet.

 1. Zonder vleugels kunnen dieren niet vliegen. Maar
 2. kunnen ze ook vliegen zonder veren? Gek genoeg 
 3. zou dat wel eens het geval kunnen zijn. In China is
 4. namelijk recent een fossiel gevonden van een 
 5. Microraptor. Fossielen zijn resten van bewaard 
 6. gebleven dieren en planten. Een Microraptor is een
 7. kleine dinosaurus, ongeveer net zo groot als een duif.
 8. Dit dinosaurusje leefde hier zo’n 125 miljoen jaar
 9. geleden. Bijzonder is dat van dit dier de...