Terug

Stukje uit het woordenboek [4]

Stukje uit het woordenboek [4]

 

Stukje uit het woordenboek Nederlands - Engels:

 

 

bassist bass (singer, player); basssleutel bass clef; basstem bass (voice); (van muz) bass part bast 1 bast, inner bark; (schors) rind, bark; 2 (fam) skin, hide, body; in zijn blote ~, with bare(d) torso 3 belly basta 1 ~! enough!, stop!; en daarmee ~ , and there's an end of it; and now you know! that's enough! 2 (klaveraas) basto

 

 

Ivo wil graag weten hoe je de bast van een boom in het Engels vertaalt. Hij zoekt in dit...