Terug

Wat betekent het woord in de zin? [1]

Wat betekent het woord in de zin? [1]

 
De boerin Margit was zo gierig, dat zij zichzelf noch haar dochters, een fatsoenlijke hap eten gunde.
Wat betekent het dikgedrukte woord?