Terug

Welke pijl wijst de plaats van het getal aan?

Welke pijl wijst de plaats van het getal aan?

 

Bekijk de getallenlijn.

 

 

 

telrij kommas 02

Bij welke pijl hoort 7,475?

A B C D