Terug

Welk getal wijst de pijl aan?

Welk getal wijst de pijl aan?

 

Bekijk de getallenlijn.

 

 

 

telrij breuken 02 01

Welke breuk wijst de pijl aan?