Terug

Welk werkwoord staat in de verleden tijd (vt)? [1]

Welk werkwoord staat in de verleden tijd (vt)? [1]

 
  1. Jan haalde alle pionnen op.
  2. Dit heeft te lang voortgeduurd.
  3. Ik trek aan de bel.
  4. Ik heb hem altijd al gewantrouwd.
In welke zin staat het dikgedrukte werkwoord in de verleden tijd?
A B C D