Terug

Kies het juiste leesteken [2]

Kies het juiste leesteken [2]

 

 

de muzieklerares kan goed piano spelen ik luister graag wanneer zij speelt 

Welk leesteken moet er worden gezet achter spelen?