Terug

Reken uit

Reken uit

 

Bekijk de afbeelding en lees de tekst.

 

 

333

Lies is lid van de bieb.
Voor een jaar betaalt ze € 132.

Wat is Lies gemiddeld per maand kwijt?