Terug

Stukje muziekgeschiedenis

Stukje muziekgeschiedenis

 

Lees zin 1 en 2.
Daar staat: De klanken kunnen mensen ontroeren of juist heel blij maken.

Wat kan muziek bij mensen veroorzaken?

  1. Veel mensen luisteren graag naar muziek. De klanken
  2. kunnen mensen ontroeren of juist heel blij maken. Dit
  3. gebeurt al eeuwenlang, muziek is namelijk al heel
  4. oud. Volgens de resultaten van wetenschappelijk
  5. onderzoek ontstond het maken van muziek al tijdens
  6. de laatste ijstijd. Dat is dus al meer dan tienduizend
  7. jaar geleden!

  8. Tegenwoordig luisteren we vooral naar moderne
  9. muziek. Ook op televisie en radio horen we vooral
  10. liedjes die gemaakt zijn...