Terug

Een schooldag in groep 5

Een schooldag in groep 5

 

2864_school.png

De dagplanning van groep 5:

08:30 - 09:00 : inloop/lezen
09:00 - 10:00 : rekenen
10:00 - 10:15 : eten en drinken
10:15 - 10:30 : pauze/naar buiten
10:30 - 11:15 : taal
11:15 - 12:00 : spelling

12:00 - 13:00 : middagpauze

13:00 - 14:00 : aardrijkskunde
14:00 - 14:30 : werk afmaken
14:30 - 15:00 : tekenen