Terug

Wat betekent het woord in de zin? [2]

Wat betekent het woord in de zin? [2]

 

Lees de zin.
 

De klank van de kerktoren was overal te horen.

Wat betekent het dikgedrukte woord?