Citotoets
 

Cito - Taalverzorging

Cito - Taalverzorging

Geschikt voor groep:

Taalverzorging gaat over het schriftelijk en mondeling correct toepassen van taal. Dat betekent dat je weet hoe je taal op de juiste manier moet uitspreken en woorden op de juiste manier moet schrijven. Onder Taalverzorging vallen de vier subdomeinen: Spelling van werkwoorden, spelling van niet-werkwoorden, grammatica en interpunctie. Dit ondersteunend materiaal is een verantwoorde toevoeging om de regels voor goed taalgebruik te leren en te onthouden.