Citotoets
 

Cito - Taal

Cito - Taal

Geschikt voor groep:

De toetsen van het Cito kennen de verplichte onderdelen Taal en Rekenen. Beide onderdelen bestaan uit verschillende domeinen met subdomeinen. Het onderdeel Taal heeft als domeinen: Lezen, Woordenschat, Schrijven en Taalverzorging. Deze domeinen staan hieronder weergegeven in de mappen. Elk domein is weer verdeeld in subdomeinen. Voor al deze subdomeinen is passend ondersteunend materiaal te vinden. Zo kan er op een verantwoorde manier geoefend worden voor de toetsen van het Cito.