Terug

Welk werkwoord staat in de verleden tijd (vt)? [2]

Welk werkwoord staat in de verleden tijd (vt)? [2]

 
  1. Jantje knoopt de laatste aanwijzingen goed in zijn oren.
  2. In Nederland worden kinderen behoorlijk vertroeteld.
  3. Koen baseert zijn strategie op kennis en ervaring.
  4. De selectie bestond uit de slimste kinderen van de klas.
In welke zin staat het dikgedrukte werkwoord in de verleden tijd?
A B C D