Terug

Bob de visfluiter

Bob de visfluiter

 

Lees: ‘Dit brengt ... vissen. (r. 3 en 4)

Wat kan Justin het best doen met: voor?

Justin zit in groep 8 van basisschool De Kubus.
Een aantal leerlingen uit deze groep mogen een stuk
schrijven voor in de schoolkrant. Justin schrijft een
mop. Deze moet hij nog wel eerst goed nakijken op
fouten. 

 

 1. Bob zit lekker langs de waterkant van een vijver te 
 2. vissen. Als Bob gaat vissen, neemt hij altijd een 
 3. fluitje mee. Als iemand ernaar vraagt, zegt hij: ‘Dit
 4. brengt me geluk voor het vissen. Het fluitje heeft me
 5. nog nooit in de steek gelaten.’
 6. Het is bijna vijf uur ’s avonds en de emmer van Bob
 7. zit al goed vol met vis. 
 8. Dan loopt er daarna een agent voorbij. Hij ziet Bob
 9. zitten en de emmer met vis staan. De agent besluit
 10. om op Bob af te lopen en vraagt: ‘Jongeman, heb
 11. jij wel een vergunning?’
 12. ‘Een vergunning voor wat, agent?’
 13. ‘Om hier te mogen vissen.’
 14. ‘Oh, een visvergunning. Nee, dat heb ik niet, zegt
 15. Bob. De vissen die in de emmer zitten, zijn van mij.
 16. Ik heb ze van huis meegenomen.’
 17. Nieuwsgierig vraagt de agent: ‘Wat bedoel je met:
 18. “Ik heb ze van huis meegenomen?”’


   
 19. ‘Nou, ik kom elke dag naar deze vijver. Ik laat de
 20. vissen dan even vrij rondzwemmen. Als ze lang
 21. genoeg gezwommen hebben roep ik ze weer
 22. terug.’
 23. ‘Wat?! Hoe?!’ vraagt de agent verbaasd.
 24. ‘Gewoon, ik blaas op mijn fluitje. Alle vissen
 25. komen dan terug en springen zo weer mijn
 26. emmer in.’ 
 27. ‘Dat is onmogelijk! Laat me dat maar eens zien’,
 28. zegt de agent.
 29. Bob staat op, leegt zijn emmer in de vijver en gaat
 30. weer zitten.
 31. ‘En nu?’ vraagt de agent.
 32. ‘En nu wat?’ grinnikt Bob.
 33. ‘Roep je vissen terug!’
 34. ‘Welke vissen, agent? Waar heeft u het over?’
 35. De agent loopt rood aan, maar hij kan er nu niets
 36. meer doen. Er is geen vis meer en dus geen bewijs.
 37. De agent besluit om niets meer te zeggen, draait
 38. zich om en loopt stilletjes weg.