Terug

Hoeveel minuten moet je nog wachten? [1]

Hoeveel minuten moet je nog wachten? [1]

 

Bekijk de klok en lees de tekst.

 



De zwemles van mijn zusje begint om 15:35 uur.

Hoe lang moet je wachten?