Terug

Welk getal wijst de pijl aan?

Welk getal wijst de pijl aan?

 

Bekijk de getallenlijnen.

 

A telrij breuken 02 01
B telrij breuken 02 02

C
telrij breuken 02 03
D telrij breuken 02 04

Welk getal hoort bij de pijl van getallenlijn A?