Terug

Welk deel van de zin is de hoofdzin of de bijzin?

Welk deel van de zin is de hoofdzin of de bijzin?

 

 

 

Hij tastte met zijn voet naar de ladder, alsof de grond zich daar bevond.