Terug

Uitgaven acht- en negenjarigen

Uitgaven acht- en negenjarigen

 

Bekijk de cirkeldiagrammen en lees de bijbehorende tekst.

 


geld uitgeven jongens meisjes

Deze enquête is gehouden onder 200 jongens en 200 meisjes. Ze kregen een lijst waarop ze konden aankruisen waar ze hun eigen zakgeld aan uitgeven. De vijf meest populaire uitgaven zijn terug te zien in deze cirkeldiagrammen, inclusief overige uitgaven.

Iets meer dan één derde deel van de 200 jongens geeft hun zakgeld uit aan bouwblokken.

Hoeveel jongens zijn dat?