Terug

Zoek de bezittelijke voornaamwoorden [1]

Zoek de bezittelijke voornaamwoorden [1]

 
  1. Dit is mijn nieuwe tas.
  2. Dit is mijn nieuwe tas.
  3. Dit is mijn nieuwe tas.
  4. Dit is mijn nieuwe tas.

In welke zin is het dikgedrukte woord een bezittelijk voornaamwoord?

A B C D


)