Terug

Wat betekent het woord in de zin? [8]

Wat betekent het woord in de zin? [8]

 
Lees de zin.

Pieter staat vooraan in de rij.