Terug

Wat betekent het woord in de zin? [8]

Wat betekent het woord in de zin? [8]

 
Lees de zin.

De eik naast de kerk is 400 jaar oud.
Wat betekent het dikgedrukte woord?