Terug

Wat betekent het woord in de zin? [3]

Wat betekent het woord in de zin? [3]

 

Lees de zin.
 

Piet ging snel de andere kant op.

Wat betekent het dikgedrukte woord?