Terug

Hoeveel kun je er van kopen?

Hoeveel kun je er van kopen?

 
 

Bekijk de afbeelding en lees de tekst.

 

bromtol

Kim wil bromtollen kopen.

Ze heeft: 

Hoeveel bromtollen kan Kim voor precies € 10,00 kopen?

8 7 5 6